در دنيا فقط "تـــو" را كم دارم

دلدادگي در آغوش ـَت

دلم نمیاد بگم...

ولی قصه من ُ تـــو داره نفس ـایِ آخر ـِش ُ میکشه به لطفِ خیلی از اتفاق ـا...

گفته بودم این آخرین فرصتِ... یادته ؟

دیگه تموم :)


+ شکر ـِت خدا... حتی تو این دقایقِ آخر ! رَضاً به...

درد ـِش تا یک هفته ـس... بعد کم کم آروم میشه ! دقیقا مثه هرویین میمونه...

|| |ليدي اَلفـــ

MiSs-A